Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tô Hiến Thành

Tân Lập, Ninh Sim, Ninh Hòa, Khánh Hòa
c2ththanh.nh@khanhhoa.edu.vn